Narzędzia wsparcia sprzedaży
produktów finansowych

Kim jesteśmy

Discoveria to projekt grupy pasjonatów od wielu lat związanych z polskim rynkiem pośrednictwa finansowego. Naszym celem jest krzewienie oświaty finansowej i dostarczanie narzędzi, które mają wspierać zarówno pośredników jak i konsumentów przy podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zakupem ochrony ubezpieczeniowej czy programów systematycznego oszczędzania.

Co oferujemy

Dostarczamy aplikacje internetowe umożliwiające praktyczne wdrożenie standardów tzw. sprzedaży doradczej czyli sprzedaży skoncentrowanej na jak najdoskonalszym zaspokojeniu finansowych potrzeb klienta.

Pracujemy dla klientów instytucjonalnych - zakładów ubezpieczeniowych i multiagencji czyli, w świetle
uregulowań IDD, dystrybutorów ubezpieczeń na życie i programów systematycznego oszczędzania.

Projektujemy i pomagamy we wdrożeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej organizacji czy struktury sprzedażowej.

Schemat naszego działania

Krok 1
Dystrybutor określa kategorie potrzeb finansowych (np. emerytury, ubezpieczenie na życie) oraz wskazuje produkty kapitałowe lub ubezpieczeniowe, którymi chce te potrzeby zaspokajać.
Krok 2
Starannie analizujemy wskazane produkty i opracowujemy zasady doboru produktów oraz ich parametrów dla każdej możliwej kombinacji potrzeb finansowych zgłoszonych przez klienta. Na tej podstawie opracowujemy dedykowaną aplikację internetową, która umożliwia sprawną realizację całego procesu analizy i projektowania planu finansowego.
Krok 3
Realizujemy program szkoleniowy dla przedstawicieli dystrybutora przygotowujący ich do pracy na aplikacji. Zapewniamy im później wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczne dzięki któremu mogą świadczyć usługi pośrednictwa finansowego na najwyższym poziomie.

Pytania i odpowiedzi

Czym sprzedaż doradcza różni się od sprzedaży klasycznej?
Przede wszystkim dominującą narracją kontaktu handlowego. W modelu klasycznym sprzedawca koncentracje się na produkcie, jego cechach i potencjalnych korzyściach płynących z faktu jego posiadania. W modelu doradczym natomiast, skupiamy się wyłącznie na potrzebach i możliwościach finansowych klienta a dobór i parametryzacja produktu jest jedynie oczywistym następstwem postawionej diagnozy finansowej.
Czym jest produkt końcowy?
Produktem końcowym jest środowisko internetowe wspierające proces przygotowywania ofert finansowych. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie go w taki sposób aby, zapewniające poprawność merytoryczną, złożone mechanizmy obliczeniowe ukryte były za przyjaznym, intuicyjnym i dającym komfort pracy, interfejsem użytkownika. W zależności od preferencji Klientów, nasze systemy są integrowane z wewnętrznymi systemami zamawiającego albo wystawiane jako usługa na naszych serwerach (model SaaS).
Dlaczego warto nam zaufać?
Ponieważ łączymy unikalny zbiór kompetencji i doświadczenia: w sprzedaży bezpośredniej, analizie finansowej i projektowaniu wspierających ją narzędzi, ponadto współpracujemy z wysokiej klasy programistami oraz mamy bogaty dorobek pracy szkoleniowej na rynku pośrednictwa finansowego.
W związku z tym jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę, od analizy po szkoleniowe wdrożenie szybko i na podstawie elastycznie uzgodnionego modelu finansowania.
Korzyści
Dobrze zaprojektowane środowisko wsparcia sprzedaży jest kołem zamachowym rozwoju sprzedaży i poprawy wyniku finansowego.

Dla Doradcy to źródło nowego komfortu pracy będącego efektem zautomatyzowania najtrudniejszych, analitycznych aspektów jego usługi. Proces sprzedaży oparty na potrzebach jest zdecydowanie atrakcyjniejszy dla klienta - koncentruje się na tym co dla niego ważne, angażuje go i zapewnia wysoki poziom zrozumienia sensu zakupu określonego produktu. W efekcie uzyskujemy poprawę efektywności, dobre rekomendacje od zadowolonych klientów, poprawę indywidualnych wyników sprzedażowych i wyższą satysfakcję z pracy.

Dla organizacji to sposób na wystandaryzowanie i upowszechnienie wyższej kultury obsługi klienta. Dopracowany i rozpowszechniony warsztat pracy przekłada się na poprawę efektywności istniejącej struktury sprzedaży oraz jest potężnym wsparciem dla rekrutacji i trwałego wdrożenia nowych współpracowników. Jednocześnie, wraz z uruchomieniem mechanizmów rozwojowych, w pełni wypełnione zostają wymogi nowych regulacji dystrybucyjnych w zakresie obowiązku przeprowadzania analizy potrzeb w trakcie realizowanych procesów sprzedażowych.
Nasze aplikacje a IDD
Regulacje nowej ustawy dystrybucyjnej w zakresie analizy potrzeb zostawiają dystrybutorowi możliwość uszczegółowienia zakresu i zawartości logicznej procesu analizy potrzeb i doboru właściwego rozwiązania. Dzięki naszej usłudze, wypełnienie obowiązków regulacyjnych można powiązać z uruchomieniem mechanizmów, które zapewnią dynamiczny rozwój sprzedaży w Państwa organizacji.
Co to jest zbudujplan.pl
To nasza propozycja dla tych dystrybutorów, którzy chcą, przed integracją z naszymi systemami, przetestować biznesową ich skuteczność albo w ogóle decydują o powierzeniu obsługi analitycznych aspektów sprzedaży specjalistycznemu partnerowi zewnętrznemu. Jedną z zalet takiej formuły współpracy jest szybkość wdrożenia, czyli możliwość przekazania przedstawicielom sprzedaży dedykowanej aplikacji po 6-8 tygodniach od podpisania umowy.
Co to jest Profil Finansowy
To aplikacja opracowana we współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego przeznaczona dla osób odbywających cykl szkolenia dla doradców finansowych. Profil Finansowy jest aplikacją diagnostyczną, wspierającą analizę długookresowych przepływów budżetu domowego, badanie potrzeb ubezpieczeniowych i kapitałowych.

Poniżej kilkuminutowe przybliżenie jej funkcjonalności:

Profil1
Profil2

Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję licencji jest ANALITICA Fin-Tech Sp. z o.o. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem: www.analitica.pl